Pilotare curriculă
Cursul de Marketingul diplomației publice –  Prof. univ. dr. Pistol Gheorghe
Capitolul 1 – Conținutul și importanța marketingului în economie și societate
Capitolul 2 – Evoluția și dezvoltarea marketingului. Apariția marketingului serviciilor
Capitolul 3 – Rolul, locul și importanța diplomației publice în relațiile internaționale contemporane
Capitolul 4 – Mixul de marketing în diplomația publică – partea I
Capitolul 4 – Mixul de marketing în diplomația publică – partea a II-a
Instrumentele de validare pentru cursul de Marketingul diplomației publice

Cursul de Tehnici si strategii de advocacy – Conf. univ. dr. Elena Gurgu
Curs – Tehnici si strategii de advocacy
Chestionare – Tehnici si strategii de advocacy

Cursul de Securitate internațională și diplomație publică – Prof. univ. dr. Mihai Vasile Ozunu
Curs – Securitate internațională și diplomație publică
Instrumente de validare pentru cursul de Securitate internațională și diplomație publică

Cursul de Comunicarea interculturală – Conf. univ. dr. Silviu Șerban
Curs – Comunicarea interculturală
Instrumente de validare pentru cursul de Comunicarea interculturală

Cursul de Diplomatie Publica prin reprezentarea/valorizarea patrimoniului – Cercetator Etnolog dr. Georgeta Rosu
Unitatea de invatare l a suportului de curs
Unitatea de invatare lI a suportului de curs
Unitatea de invatare lII a suportului de curs
Unitatea de invatare lV a suportului de curs
Unitatea de invatare V a suportului de curs
Chestionar privind materialul didactic
Sesiunea de pilotare Nr. 1
Sesiunea de pilotare Nr. 2

Cursul de Dreptul internațional aplicabil diplomației publice – Prof. univ. dr. NICOLETA DIACONU
Unitatea de invatare I a suportului de curs
Unitatea de invatare II a suportului de curs
Unitatea de invatare III a suportului de curs
Unitatea de invatare IV a suportului de curs
Unitatea de invatare V a suportului de curs
Unitatea de invatare VI a suportului de curs
Unitatea de invatare VII a suportului de curs
Unitatea de invatare VIII a suportului de curs
Unitatea de invatare IX a suportului de curs
Chestionar privind materialul didactic

Cursul de Diplomație culturală prin patrimoniu istoric – Conf. univ. dr. Mirca Negru
Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5
Tema 7
CHESTIONARE

Cursul de Place branding – Conf. univ. dr. Teodora Stănescu-Stanciu
Capitolul I
Capitolul II
Capitolul III
Capitolul IV
Capitolul V
Chestionar
Prezentare power point

Cursul de Aliante si parteneriate actori statali-actori non statali – Conf. univ.dr. Adrian Basarabă
Unitatea de invatare I
Unitatea de invatare II
Unitatea de invatare III si IV
Chestionar

Cursul de Diplomația publica si minoritățile etnice si naționale – Prof.univ.dr. Adrian Ivan
Unitatea de invatare I
Unitatea de invatare II
Unitatea de invatare III si IV
Chestionar