OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar si inovativ la nivel european, in domeniul Diplomatiei publice, pentru imbunatatirea formarii de calitate a resurselor umane, dezvoltarea calității comunicării dintre mediul academic si cel privat, îmbunătățirea serviciilor oferite studenților în scopul creșterii gradului de integrare a studenților pe piața muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învățare pe tot parcursul vieții, creșterea accesului la educație și formare prin promovarea rețelelor virtuale.

Obiectivul general al proiectului sustine OG-POS DRU 2007-2013, dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si obiectivele DMI 1.2, AP 1 a POS DRU: imbunatatirea programelor de licenta si masterat in conformitate cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior si consolidarea inovarii, cooperarii si a retelelor intre universitati, mediul de afaceri si centrele de cercetare, Legea Educatiei Nationale cu completarile aferente alinierii cu obiectivele Agendei Lisabona si Agendei Europa 2020.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea flexibilitatii si adaptabilitatii pe piata muncii europene a absolventilor din domeniul diplomatiei publice prin dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar, inovativ la nivel european care sa propuna rute diversificate de cariera si o cooperare permanenta cu mediul politic, economic, social si cultural european pe diferite paliere – formare, predare, internship, cercetare, etc la medii organizationale si profesionale diferite si la dezvoltarea capacitatii de orientare profesionala si de cariera a absolventilor cu precadere ale absolventilor de stiinte ale comunicarii, istorie, filosofie, relatii internationale si studii europene, geografie, litere, jurnalism, economie (se ofera trasee de cariera alternative si complementare carierei didactice pt anumite specializari).

Proiectul prezent vizeaza, de asemenea, obiectivele Programul National de Reforme pentru perioda 2007-2013, prin care se sprijina interventiile pentru redefinirea continutului educatiei si formarii profesionale, imbunatatirea conditiilor de invatare, asigurarea calitatii in educatie si formare, o mai buna corelare a educatiei si formarii profesionale cu cerintele pietei muncii. Aceasta contributie se realizeaza prin: fundamentarea continutului curricular, a metodelor si strategiilor de predare si formare profesionala pe baza unor analize longitudinale a studiilor in domeniu, opiniei angajatorilor, opiniei alumni, interviurilor cu reprezentati romani la diferite organisme internationale, testarii curriculare, internationalizarii masteratului, integrarii de stagii relevante de internship/cercetare,etc.

Proiectul corespunde Prioritatii numarul 4 urmarite in PND 2007-2013 si reprezinta totodata o solutie la cele doua mari deficiente ale sistemului educational (necorelarea dintre calificarile solicitate pe piata muncii si cele oferite de invatamantul universitar; atentia insuficienta acordata dezvoltarii de competente profesionale si abilitati practice). La acestea se adauga urmatoarele documente specifice ale UE: Rezolutia PE-2011, Strategiile DG Communication, Strategia UE de organizare a Serviciului European de Actiune Externă (SEAE); -Declarația referitoare la identitatea europeana (1973), -Directiva televiziunii fără frontiere (1983). Strategia de Intra-Comunicare Europeana 2008. Strategia European de Comunicare. Decizia de constituire a Comitetului UE pentru Diplomatie Publica, Strategia Europeana a Dialogului Intercultural. Programele DG Comunication and Culture.

Obiective specifice:

OS.1 Extinderea oportunitatilor de invatare pentru studenti prin crearea unui program masteral in Diplomatie Publica. Obiectiv indeplinit prin:

a) Analiza a efectuata a insertiei pe piata muncii a tinerilor absolventi ai domeniilor de studii relevante pentru Diplomatia publica cu scopul identificarii nevoilor existente pe piata muncii in termeni de competente necesare,competente disponibile pe piata,competente oferite de actualele programe masterale; Studiile rezultate vor fi la dispozitia personalului implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de facultate, partenerilor sociali in educatie, partenerului transnational, retelei de institutii publice si private respectiv a studentilor;

b) Creare pe baza studiilor a modulelor programului masteral ce vor fi pilotate, rezultat al centralizarii datelor, proiectarii si elaborarii unui ghid de lucru ce reprezinta instrumentul metodologic al expertilor care propun curriculula noului program „Ghidului orientativ Diplomatie Publica” cu noile materii de studii propuse si modul in care se justifica in raport cu necesitatile identificate ale angajatorilor;

c) Testatarea curriculei propuse prin livrarea a 10 module pilot timp de 2 luni (100 de ore) in care 210 studenti aplica 5 instrumente de testare si validare create prin proiect in masura sa evalueze (continutul, structura, tehnicile de predare, material didactic, relevanta si adaptarea bibliografiei la necesitatile de invatare materializabile in abilitati cerute pe piata de angajatori);

d) Analiza rezultatelor, creare finala, Depunere dosar de acreditare la ARACIS-d) Cadre didactice, studenti si parteneri sociali corect informati.Se vor tipari 500 de exemplare ale „Ghidului curricular “EUROPA2020”. – e)-Informarea studentilor prin Participare la Targ de masterate si organizare eveniment “Zilele carierei in Diplomatie Publica” ( 3 zile).

OS.2 Crearea si dezvoltarea retelei “EUROPA2020” cu sprijinul actorilor relevanti (universitati, mediul de afaceri, autoritati publice) prin:

a) Crearea de noi oportunitati de colaborare cu mediul privat pentru universitate prin realizarea a 5 instrumente/ metodologii de testare curriculara, si creare a unei structuri de comunicare constanta cu scopul convertirii continutului pregatiri academice in abilitati tehnice si atitudinale solicitate de angajatori.Va fi creata reteaua EUROPA2020, cu participarea cadrelor implicate in dezvoltarea curriculara si ai reprezentantilor mediului privat cu expertiza si atributii relevante.

OS.3 Promovarea inovarii si imbunatatirea capacitatii universitatii solicitante de a sustine dezvoltarea economica si sociala. Obiectiv indeplinit prin:

a)     Program de formare elaborat si desfasurat corespunzator pentru 20 de cadre universitare personal implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitate/facultate si 10 parteneri sociali Curs MANAGER INOVARE/ ABILITATI MANAGERIALE- COR 242106 program de specializare, cu o durata de 40 ore autorizat ANC.

OS.4 Extinderea oportunitatilor de invatare si asigurarea unor servicii de documentare imbunatatite pentru studenti. Obiectiv va fi indeplinit prin:

a) Crearea Bibliotecii virtuale EUROPA2020, continand in total 30.000 pagini, in domeniul “Diplomatie Publica”;

b) Crearea Baza de date EUROPA2020 – dedicata bunelor practici in domeniul stratgiilor de comunicare externa non institutionalizata;

c) Creare Centru de documentare EUROPA2020 – cu un numar de minimum 250 de volume de resort in Diplomatie Publica si domeniile auxiliare (unica la nivel national si UE in domeniu).