REZULTATELE PROIECTULUI

R1. Proiect manageriat corespunzator;
R2. Achizitii conform legislatiei in vigoare;
R3. Proiect puternic vizibil;
R4. Studii/analize corespunzator realizate;
R.4.1. Studiu coerent care identifica minim 20 de universitati din UE care organizeaza programe relvante aferente Diplomatie Publica;
R4.2. Studiu coerent care identifica nevoile existente pe piata muncii la nivel regional si national in domeniul Diplomatie Publica, in termeni de competente necesare si competente disponibile pe piata;
R4.3. Studiu coerent asupra relatiei cu standarde ocpationale relevante inv superior;
R4.4. Studiu coerent care identifica actori relevanti din domeniu Diplomatie Publica potentiali angajatori, focus grup organizat pt realizarea conceptuala a studiului;
R4.5. Studiu coerent de analiza a insertiei pe piata muncii a absolventilor din domenii inrudite/complementare Diplomatie Publica, din perepectiva abiltiatilor oferite si abiliattilor asteptate de angajatori.
R4.6. Studiu coerent de analiza a insertiei pe piata muncii a absolventilor din domenii inrudite/complementare Diplomatie Publica, din perepectiva abiltiatilor oferite si abilittilor asteptate de angajatori.
R4.7. Ghid orientativ “Diplomatia publica si piata muncii din UE” elaborat corespunzator ca instrument metodologic pt elaborarea curriculei noului program masteral.
R5. Instrumente de testare/validare elaborare/ Curricula ajustata prezentata pentru pilotare;
R5.1. Sunt realizate 5 instrumente/ metodologii pentru testarea,modulelor de curs. Acestea sunt aprobate de practicieni (consulati minim 20 membri ai mediului privat);
R5.2. Sunt elaborate 10 module/discipline de studiu/ care vor fi testate/ajustate/adaptate prin pilotare de catre 210 studenti.
R6. Module de curs pilotate prin livrarea de 10 module pilot timp de 2 luni (100 de ore, pentru 210 de studenti;
R6.1. 210 studenti participanti la pilotarea celor curriculei selectati corespunzator;
R6.2. 10 module de curs pilotate prin livrare modulara timp de 100 de ore catre 210 studenti, Burse de 500 ron platite la 210 studenti;
R6.3. Pe baza rezultatelor pilotarii si a interpretarii inregistrarilor aferente celor 5 instrumente de testare, se intocmesc 5 rapoarte cu observatii de catre expertii participanti la pilotare;
R6.4. Draft Curriculum adaptat/ajustat pt masteratul Diplomatie Publica.Formula finala curricula stabilita. Constituire si predare dosar complet la ARACIS.
R7. Retea „EUROPA2020” (universitati, mediu de afaceri, autoritati publice) functionala in domeniul Diplomatie Publica.
R7.1. 20 de parteneri relevanti identificati (3 mediul public/7 mediul privat/10 ONG)
R7.2. 2 workshopuri organizate corespunzator cu 50 de participanti din Reteaua “EUROPA2020.
R8. Program de formare cadre academice 20 Personal implicat în dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitate/facultate si 10 membrii ai parteneri sociali in educatie Curs MANAGER INOVARE/ ABILITATI MANAGERIALE- COR 242106 program de specializare, cu o durata de 40 ore autorizat ANC.
R8.1. Sunt recrutati 20 + 10 personal academic (ID 117) + pers parteneri sociali in educatie
R8.2. Este livrat cursul de specializare “Curs MANAGER INOVARE/ ABILITATI MANAGERIALE-  COR 242106 program de specializare, cu o durata de 40 ore autorizat ANC.;
R8.3. 30 diplome de specializare eliberate;
R9.1. Centru de Documentare EUROPA 2020;
R9.1. Biblioteca virtuala EUROPA2020;
R9.2. Baza de date EUROPA2020 functionala;
R9.3. Biblioteca cu minim 250 de vol de resport Diplomatie Publica.
R.10. Acess crescut la informatii oportuntiati de studiu pt studenti;
R10.1. Participare relevanta la 1 targ de masterate;
R10.2. “Zilelor carierei in Diplomatie Publica” organizate corespunzator (minim 500 participanti)
R11. Rezultate diseminate corespunzator
R11.1. Diseminarea rezultatelor noului program masteral în rândul cadrelor didactice și al studenților si partenerilor sociali. (Se vor tipari 300 de exemplare ale Ghidului orientativ “Diplomatia publica pe piata muncii din UE”, ce vor fi distribuite către instituții de învățământ, si practicieni din România și din UE;
R11.2. Site web updatat cu minim 40 de fisiere audio video de la conferinte si workshopuri, + studiile realizate prin proiect;
R11.3. Reuniuni DO’s and DONT’S de diseminare a experientei si bunelor practici desfasurate cu minim 30 participanti;
R11.4. Organizare Reuniune finala cu participarea tuturor participantilor la proiect.