PARTENERI

Solicitantul este o univeristate acreditata. Functioneaza cu centre universitare in Bucuresti si in alte localitati ale tarii. In prezent, in structura universitatii functioneaza 25 facultati cu 25 departamente, in cadrul carora functioneaza 53 programe universitare de studii de licenta si 24 programe de masterat. Solicitantul detine 5 locatii in Bucuresti, in care functioneaza 14 facultati, iar in 5 centre urbane importante din Romania isi desfasoara activitatea alte 11 facultati. Activitatea didactica, la nivelul intregii Universitati, se desfasoara in 75 sali de curs si amfiteatre, 182 sali de seminar si 168 laboratoare, care au o suprafata totala de 93.409,48 mp. Personalul didactic cu norma de baza, a reprezentat, in perioada precizata, un procent de peste 70% din totalul cadrelor didactice titulare. Astfel, ponderea personalului didactic cu norma de baza din totalul personalului didactic, a evoluat de la 76,8%, in anul universitar 2010-2011, la 77,9% in anul universitar 2011-2012 si la 87,5% in prezent.Solicitantul dispune de 17 biblioteci situate in locatiile proprii, deservite de personal calificat, cu studii superioare si de biblioteconomie. Bibliotecile dispun de 30 de sali de lectura in suprafata de 5200 mp, dotate cu 168 de computere, conectate la internet. Sistemul de gestiune a fondului de carte, insumand un numar de 238.667 volume (69.992 titluri) este computerizat si disponibil online. In plan international solicitantul este membru a numeroase organisme: Academic Cooperation Association (ACA), Agentia Universitatilor Francofone (AUF), Asociatia Internationala a Universitatilor, Association of European Institution of Higher Education etc. Univeristatea este semnatara Cartei de la Bologna, iar prin corpul profesoral este afiliata la peste 50 de asociatii profesionale si stiintifice internationale din Italia, Franta, Serbia, Bulgaria, Grecia, Elvetia, Israel, precum si din Asia, America Latina, Statele Unite ale Americii. In prezent solicitantul desfasoara o intensa activitate de deschidere internationala in cadrul Alliance of Central Eastern European Universities (ACEU)24, al Eurasian Economic Club of Scientists (Astana), al The EuroMed Research Business Institute – EMRBI (Nicosia), Complex Systems Society – CSS (Paris). Cresterea vizibilitatii Universitatii se realizeaza si prin activitatea de cercetare stiintifica desfasurata si finantata la nivel european. Solicitantul este initiator al programului FuturICT si sustine activitatea de cercetare stiintifica promovata prin Strategia UE pentru regiunea Dunarii „ EU Strategy for the Danube Region” in cadrul careia, la nivelul Consiliului Consultativ al Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii SUERD, „Consultative Council of the EU Strategy for the Danube Region” reprezentantul Universitatii prezideaza Comisia de Educatie Antreprenoriala din zona dunareana „Entrepreneurial Education Commission of the Danube Region” Solicitantul a fost implicat in mai multe proiecte de cercetare si dezvoltare, finantate de sistemele nationale de cercetare si de programe ale UE cum ar fi: COST, FP6 si FP7 si implementeaza cu succes 14 proiecte majore finantate prin Fondul Social European si Guvernul Romaniei. Proiectele actuale ale solicitantului, finantate prin Fondul Social European si Guvernul roman depasesc suma de 20 de milioane de euro.

Partenerul 1 este o asociație creată în 2002 de către profesioniști care lucrează în domeniul formării, proiectelor europene și dezvoltării teritoriale. Elaboraeaza, promoveaza implementeaza proiecte de dezvoltare și îmbunătățire a resurselor materiale și imateriale, în parteneriat cu instituții publice și private, la nivel local, național și internațional. Misiunea sa e concentrată pe următoarele zone strategice de activitate: Dezvoltare teritorială, suport pentru sectoarele economice,suport pentru instituții locale în vederea realizării și derulării de proiecte legate de dezvoltarea teritorială. Partenerul 1 experiență de 12 ani în activității de studii și cercetare, metodologii de participare pentru punerea în aplicare a acțiunilor vizate, acțiuni în sprijinul creării de întreprinderi, inclusiv intreprinderi care au interese de cercetare si afaceri pentru domeniul cominicarii internationale, promovarii imaginii si brandingului de tara, domenii relevante pentru problematica si expertiza unui viitor program masteral in Diplomatie Publica. Domeniile de intervenție ale Asociatiei sunt, în principal: cercetare, cooperare, formare, educație, cultură, mediu, egalitatea de șanse, crearea de întreprinderi, internaționalizarea si identitatea regiunilor statelor si UE in plan international pentru facilitarea intelegerii a dialogului intercivilizational pe care il implica actiunile aferente Diplomatiei Publice, (a institutiilor locale, regionale, nationale si europene). Echipa de experti pe care Asociatia o poate pune la dispozitie se ocupă de proiecte, pornind de la ideea sine și până la realizarea acestuia, prin oportunități de finanțare, căutare de partener și,de asemenea, prin coordonarea activităților operaționale. Partenerul 1 a lucrat, printre altele, în domeniul formării profesionale,a mediului, a dezvoltării competențelor și a politicilor sociale in care accesul la informatie, cultura si promovare a imaginii sunt asepecte importante si relevante pentru expertiza viitorului program masteral. Programele și inițiativele au fost pârghii importante de dezvoltare a Asociației, care a putut pune bazele unei rețele de parteneriate internaționale și de dezvoltare de know-how specific pentru a sprijini dezvoltarea propriilor activități cât și cele ale partenerilor sai. Intre 2002 si 2004 Partenerul 1 a implementat 5 proiecte in cadrul Programului Leonardo da Vinci, Socrates, Leonardo Da Vinci and Youth Programmes. In toate aceste proiecte s-a avut in vedere o strategie comună și un pachet educațional comun, pentru elaborarea si implementarea un plan de acțiune adaptat la caracteristicile și nevoile propriilor beneficiari. Experimentele dezvoltate in cadrul parteneriatelor public-privat au fost puse în aplicare în Italia, România, Bulgaria, Franța, Țările de Jos, Slovacia. În România, experiemntul implementat de partenerul 1 a avut loc într-un sat la 45 km de Bucuresti, cu aproximativ 3500 de participanți, dintre care cei mai mulți romi. Scopul proiectului a fost prevenirea părăsirii timpurie a școlii, pentru a încuraja educația în continuare și pentru a ajuta tinerii romi să se apropie de piața muncii inclusiv prin actiuni de crestere a respoectului de sine si promovare a imaginii comunitatii roma direct la nivelul institutiilor europene respectiv ale institutiilor internationale precum Curtea Europeana a drepturilor Omului, sau Consiliul Europei. Partenerul 1 s-a implicat ca expertiza in definitivarea de tehnici si strategii de promovare a imaginii locale, probleme globale cu adresabilitate pentru Diplomatia Publica, Tehnici si strategii de comunicare internationala in diverse medii (audi-video, on line, radio/TV, manifestari culturale, programe stiintifice, tabere de creatie, schimburi academice) aspecte ale colaborarii trans europene ale ONG-urilor active in domeniul comunicarii non oficiale si non-institutionalizate.

Partenerul 2 transnational este furnizor de programe de FPC din Lombardia (Milano) cu experienta in dezvoltarea de actiuni de formare si revitalizare teritoriala, cu o atenție deosebită la politicile de gen și la problemele legate de dezvoltarea de oportunitățiantreprenoriale și de egalitate de sanse. În aceste domenii, s-a distins prin dezvoltarea programelor de formare, ca parte integranta in parcursul infintarii de noi intreprinderi (se distinge mai ales pentru formarea dedicata femeilor), cu proiecte care vizează transmiterea principalelor concepte esențiale pentru infiintarea unei „activitati de întreprinzător; activități de orientare, de asemenea (prin crearea și gestionarea birourilor de informații și orientare), precum și schimbul de bune practici (prin organizarea de vizite ghidate, întâlniri, mese rotunde și întâlniri). Partenerul 2 are buna experiență în actiuni de publicitate diferite evenimente (prin dezvoltarea de portaluri web, acțiuni de marketing web, dezvoltarea și difuzarea de materiale publicitare). Partnerul transnational a derulat urmatoarele proiecte: -Anul 2004, FSE si Regiunea Lombardia: proiect pentru consilierea femeilor in infiintarea de startup;-Anul 2004, Phare small program: proiect,pentru oportunitati antrreprenoriale in sistem de franchiza pentru femeile provenind din ultimele tari intrate in UE;-Anul 2004, FSE si Regiunea Lombardia: proiect pentru formarea, orientarea si sustinerea crearii de intreprinderi si munca independenta ale femeilor intreprinzatoare din provincia Varese;-Anul 2005, Equal faza II: proiectul avand ca scop crearea de intreprinderi sociale in domeniul turismului montano in Lombardia;-Anul 2006, Regiunea Lombardia: proiect care vizeaza cresterea ocupatiei feminine prin intermediul unor activitati de calificare si ocupare lavorativa pentru femei cu nivel scazut de instruire;-Anul 2007, FSE, Regiunea Lombardia, Subventie globala Saturno: proiect avand ca scop actiuni di orientare, asistenta pentru start-up si contributi nerambursabile pentru intreprinzatori aspiranti si liberi profesionisti; La acestea se adauga contributia sa ca partener in 3 proiecte (2 strategice si 1 grant POSDRU AP6).Partnerul 2 transnational a derulat urmatoarele proiecte: • Anul 2004, FSE si Regiunea Lombardia: un proiect pentru consilierea femeilor in infiintarea de startup; • Anul 2004, Phare small program: un proiect pentru oportunitati antrreprenoriale in sistem de franchiza pentru femeile provenind din ultimele tari intrate in UE; • Anul 2004, FSE si Regiunea Lombardia: proiectul un proiect pentru formarea, orientarea si sustinerea crearii de intreprinderi si munca independenta ale femeilor intreprinzatoare din provincia Varese; • Anul 2005, Equal faza II: proiectul “Crearea de intreprinderi sociale in domeniul turismului montano in Lombardia”; • Anul 2006, Regiunea Lombardia: un proiect per cresterea ocupatiei feminine prin intermediul unor activitati de calificare si ocupare lavorativa pentru femei cu nivel scazut de instruire; • Anul 2007, FSE, Regiunea Lombardia, Subventie globala Saturno: proiectul “Creez Intreprindere”: actiuni di orientare, asistenta pentru start-up si contributi nerambursabile pentru intreprinzatori aspiranti si liberi profesionisti; • Anul 2010, FSE si POSDRU 2007/2013: un proiect Axa 6 pentru o pronovare activa a egalitatii de sanse, luptand impotriva violentei fizice si psihologice asupra femeilor la locul de munca; • Anul 2011, FSE si POSDRU 2007/2013: Un proiect POSDRU pe DIMI 5.2 , pentru dezvoltarea turismului rural prin formare de experti in ospitalitate rurala; • Anul 2011, FSE si POSDRU 2007/2013: proiectul POSDRU pe DMI 5.2, pentru combaterea somajului in zonele rurale si in sectoare neagricole inclusiv prin turism cultural si industrii culturale domenii relevante pentru portofoliul de expertiza al practicienilor in Diplomatie Publica.