Titlu proiect: Europa 2020 - Program masteral în diplomaţie publică
Cod contract: POSDRU/156/1.2/G/139490
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret București

Despre proiect

Universitatea Spiru Haret din Bucuresti, in parteneriat cu Asociatia Poliedra Romania si PROgetto Di Espressione e Sviluppo Territoriale Italia, a demarat in data de 14.05.2014 proiectul cu titlul Europa 2020 – Program masteral in Diplomatie Publica cu o durata de implementare de 18 luni. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara 1 ,,Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, domeniul major de interventie 1.2. ,,Calitate in invatamantul superior”, grant nr. 156 ,,Programe de studii mai bune pentru studenti si piata muncii”.
Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar si inovativ la nivel mondial, in domeniul Diplomatiei Publice, pentru imbunatatirea formarii de calitate a resurselor umane, dezvoltarea calitatii comunicarii dintre mediul academic si cel privat, imbunatatirea serviciilor oferite studentilor si profesorilor in scopul cresterii gradului de integrare a studentilor pe piata muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de invatare pe tot parcursul vietii, cresterea accesului la educatie si formare prin promovarea retelelor virtuale intre mediul academic si angajatorii potentiali ai absolventilor.